Bağış Karşılığı Verilen Objeler

TSK Elele Vakfı Yönetmeliği gereğince, Vakfımıza yapılan bağışlar karşılığında, bağış miktarına göre bağışçılarımıza; Teşekkür Mektubu, Plaket ve Madalya takdim edilmektedir.

TSK ELELE Vakfı Yönetmeliği:

Mad.50. BAĞIŞ SAHİPLERİNE VERİLECEK OBJELER:

Vakfa taşınır ve taşınmaz her çeşit bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişilere, yaptıkları bağışların parasal değerine göre, Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde;
a. Madalya ve beratı,
b. Plaket ve beratı,
c. Teşekkür mektubu verilir.

Mad.51. BAĞIŞ LİMİTLERİ VE KARŞILIĞI VERİLECEK OBJELER:
     Objeler                                                                 Bağış Limitleri
     Teşekkür Mektubu               :                            850  –      32.999 TL
     Plaket                                   :                        33.000  –   249.999 TL
     Gümüş Kaplama Madalya  :                      250.000  –  499.999 TL
     Altın Kaplama Madalya       :                      500.000 TL ve üstü,

Siz değerli bağışçılarımıza geri dönüş yapılabilmesi ve adınıza düzenlenen objenizin tarafınıza gönderilebilmesi için bağış işlemi sırasında adres ve telefon bilgilerinizi eksiksiz olarak  bildirmenizi rica ederiz.

TEŞEKKÜR MEKTUBU

PLAKET

GÜMÜŞ KAPLAMA MADALYA

ALTIN KAPLAMA MADALYA