Tabi Olduğu Mevzuat

ELELE Vakfı, iş ve işlemlerini aşağıda belirtilen yasal mevzuata göre yürütmektedir.

Kanunlar

 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
 • 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu
 • 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun.
 • 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Vakıflara İlişkin Hükümler.

Tüzükler

 • Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzük
 • Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların tescil ve ilanı hakkında tüzük

Yönetmelikler

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
 • Vakıflar Yönetmeliği.
 • TSK Elele Vakfı Yönetmeliği.
 • TSK Elele Vakfı Alım, Satım, Trampa, Kira, Mülkiyetin Gayri ayni Hak Tesisi Yönetmeliği.

Yönergeler

 • TSK Elele Vakfı Bağış Yönergesi
 • TSK Elele Vakfı Demirbaş Yönergesi
 • TSK Elele Vakfı Fon Yönetimi Yönergesi
 • TSK Elele Vakfı Performans Değerlendirme Yönergesi

Tebliğ ve Genelgeler

 • 5737 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelgeler (2008/1), (2008/10), (2009/6).
 • Vakıf Yöneticileri ve Vakıfta Üyelik Konulu Genelge (2008/14).
 • Yurt Dışı Ayni ve Nakdi Bağış ve Yardım Konulu Genelge (2008/18).

Diğer

 • Vakfın Mahkemece Tescil Kararı
 • Vakıf Senedi
 • Resmi Gazete İlanı