Vizyonu Misyonu ve Temel Değerleri

Hayatlarının baharında canlarını hiçe sayarak sağlıklarını feda eden Kahraman Gazilerimizin, genç yaşlarında yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı kalmalarına gönlümüz razı olmuyor.

Tıbbın ve teknolojinin çağdaş imkanlarıyla onları tekrar sağlıklı yaşamlarına kavuşturmanın hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyoruz.


Vizyonu
Ülke savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevi başında yaralanan veya uzvunu kaybedenler başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli, emeklisi, malulen emeklisi (erbaş/er gaziler dahil) ve bunların bakmakla yükümlü olduklarının rehabilitasyonu ve devamlı bakımlarını sağlamak, uygar ve çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, sağlık hizmetlerini daha iyiye götürmek, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Kaynağını, Yüce Türk Milletinin ELELE vererek gönüllü bağışlarının oluşturduğu menkul ve gayri menkullerini en üst seviyede dikkat, gayret ve özenle en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle modern tesisleri kurmak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve örnek düzeyde işletilmesi için destek sağlamaktır.

Başarıya şartlanmış bilimsel ve kültürel donanıma sahip çalışanların maksimum faydayı sağladığı, bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşların teveccühüne layık, kamu yararına hizmet veren, sağlık ve sosyal içerikli öncü ve güvenilir bir vakıf olmaktır.


Misyonu
Amacı gerçekleştirmek üzere; tesislere sahip olmak, bu tesislerin işletme ve idamesi için destek sağlamak, kar getirici yatırım, ortaklık ve şirketler kurmak, çağdaş iletişim araçlarıyla tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bağışları artırmaktır.


Temel Değerleri

  • Dürüstlük
  • Güvenilirlik
  • Saygınlık
  • Şeffaflık
  • Milli Değerlere, Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık
  • Yüksek Sorumluluk Duygusu
  • Üstün Hizmet Anlayışı
  • Vakıf Kültürünü Benimseme
  • Bağışçılara Vefa
  • Hukuka Uygunluk