Gelir Ve Giderler

Gelirleri
TSK ELELE Vakfı’nın kurulmasına vesile olan başlangıç mal varlığının tamamı hayırsever halkımız ile kurum ve kuruluşlar tarafından tamamen gönüllülük esasına dayanarak yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Vakfın yasa ile tespit edilmiş DEVLET DESTEKLİ HİÇBİR GELİR KAYNAĞI YOKTUR. Hiçbir kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde herhangi bir isim altında (kesinti, prim, aidat, ücret, hizmet bedeli v.b) bağış toplama faaliyeti gösterilmemektedir.

Bununla birlikte TSK ELELE Vakfı’nın başlıca gelir kaynakları şunlardır:

  • Hayırsever halkımız ile kurum ve kuruluşlar tarafından gönüllülük esasına dayanarak yapılan menkul ve gayri menkul bağışları
  • Gayri menkul mallardan sağlanan kira gelirleri
  • İştiraklerden alınan kar payları
  • Banka mevduat gelirleri
  • Menkul kıymet gelirleri.

Giderleri
Vakfın giderleri yıllık bütçeye göre yapılır. Mevzuat gereğince Vakfın Yönetimi yıl içinde elde ettiği gelirlerin 1/3’ünü yönetim ve idame masraflarıyla, ihtiyatlara ve mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan 2/3’ünü ise vakıf amaçlarına tahsise zorunludur.

Denetleme
TSK ELELE Vakfı’nın tüm mali iş ve işlemleri, Vakfın organları arasında yer alan Denetim Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü nün denetimine tabidir.

Vakfın mali tabloları (Bilanço ve Gelir-Gider tablosu) her yıl yayınlanmaktadır. Söz konusu mali tablolar, yıllık faaliyet raporu v.b. belgeler Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

Ayrıca vergi muafiyeti nedeniyle, vakfın mali işlemlerine ilişkin her yıl düzenlenen Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu, Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.

2023 yılı Bilançosu için tıklayınız…

2023 yılı Gelir Gider Durumu için tıklayınız…