Kahraman Gaziler İçin Ne Yapılsa Azdır.

Gazilerimizin fizik tedavi, bakım ve rehabilitasyonu maksadıyla inşa edilen Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( TSK Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi )’nin;

  • Nisan 2000’de, inşası için ihtiyaç duyulan 105 Milyon ABD Doları (750.000.000 (yediyüzellimilyon)TL),
  • Robotik Yürüme Sistemi, Hiperbarik Oksijen Odası gibi çeşitli tıbbi malzeme ve cihazlar içinde; 2021 yılı itibariyle 28.047.470 (yirmisekizmilyonkırkyedibindörtyüzyetmiş) TL,

olmak üzere toplam 778.047.470 (yediyüzyetmişsekizmilyonkırkyedibindörtyüzyetmiş)TL kaynağın tamamı Vakfımız tarafından karşılanmıştır.